Skip to main content

TIJDELIJK GEEN OPSTART MOGELIJK

Momenteel is er geen mogelijkheid om op korte tijd een consultatietraject op te starten. Mijn excuses hiervoor.

Indien je graag gecontacteerd wordt van zodra er ruimte vrij komt, mag je mij steeds vrijblijvend een mail/aanmelding sturen. Omdat ik graag voor elke vraag de nodige tijd neem, is het echter moeilijk te voorspellen wanneer een opstart mogelijk is.

Dank je voor het begrip!

Eline

Wat uitleg over de feedback


Als psycholoog kunnen we geen resultaatsbeloftes doen, wat niet wegneemt dat ik het heel belangrijk vind om samen tot de best mogelijke en afgestemde zorg te komen. Als psycholoog ga ik met jou dan ook een trajectbelofte aan, waarbij ik me engageer om kwalitatieve therapie te voorzien.

Uit onderzoek weten we dat goeie afstemming tussen cliënt en therapeut over de hulpvraag, het doel van de begeleiding en de tussentijdse evaluatie van het traject, allen bijdragen tot afgestemde zorg (Knaup, Koesters, Schoefer, Becker, & Puschner, 2009; Shimokawa, Lambert, & Smart, 2010).

Daarbij maak ik graag gebruik van een feedbackvragenlijst, gebaseerd op de Dialogische Feedbacklijsten van Rober en Van Tricht (2016), die hun effectiviteit hebben bewezen. Door deze feedback, krijg ik, als therapeut, beter zicht op de evolutie, waardoor ik steeds opnieuw goed kan afstemmen met jou of jullie. Jouw actieve rol in het therapeutische proces vind ik essentieel. Ik neem jouw feedback dan ook graag op als richtingaanwijzers in de begeleiding. Ook wat betreft de persoonlijke ervaring van het contact met mij, is jouw eerlijk aanvoelen van essentieel belang. Wees dus nooit bezorgd om aan te geven als een gesprek minder afgestemd aangevoeld zou hebben. Net dit vraagt om extra aandacht.

Graag vraag ik je de lijst na ieder gesprek online in te vullen. De informatie komt vertrouwelijk en alleen bij mij terecht. Sowieso is het een leidraad en neem ik alle informatie mee doorheen de begeleiding. Het betekent niet noodzakelijk dat we alle informatie in elk volgend gesprek ook dienen te bespreken. Ik sta er uiteraard voor open als jij hierop graag verder ingaat en breng het zelf actief ter sprake zo nodig.

Samen werkt het best!