Skip to main content

TIJDELIJK GEEN OPSTART MOGELIJK

Momenteel is er geen mogelijkheid om op korte tijd een consultatietraject op te starten. Mijn excuses hiervoor.

Indien je graag gecontacteerd wordt van zodra er ruimte vrij komt, mag je mij steeds vrijblijvend een mail/aanmelding sturen. Omdat ik graag voor elke vraag de nodige tijd neem, is het echter moeilijk te voorspellen wanneer een opstart mogelijk is.

Dank je voor het begrip!

Eline

Praktisch

Een plaats om
op verhaal te komen

Paramedisch Centrum Westhuis
(ingang achter Huisartsenpraktijk Oosthuis)
Kortrijksestraat 119 A
8020 Oostkamp

Praktijk Nido is gelokaliseerd in de Paramedische praktijk Westhuis, in het centrum van Oostkamp.

Westhuis vind je net achter huisartsenpraktijk Oosthuis, gelegen langs de Kortrijksestraat in Oostkamp (net naast de oprit van de Brico).

Je kunt inrijden naast de huisartsenpraktijk. Die oprit leidt naar de parking vlak bij de inkom van de praktijk.

Kom gerust binnen en neem plaats in de wachtzaal, daar kom ik je halen op het moment van onze afspraak.

Tarieven

 • Intakegesprek
  1u

  €65

 • Individuele sessie
  50 min
  €60
 • Koppelgesprek
  1u15 min
  €80

Laat ons ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid krijgt om een afspraak te maken. Daarbij kun je helpen door afspraken die je niet kunt nakomen, tijdig te annuleren.

Dit kan via mail of telefonisch.

Tot 48u op voorhand kan dit zonder verrekening van een verzuimconsultatie (€35).

Vaak gestelde vragen

Mutualiteit

Er is (beperkte) terugbetaling mogelijk via de mutualiteit.

Gezien dit verschilt per ziekenfonds (en vaak ook per jaar), kunnen we hierover geen algemene uitspraken doen.

De documenten die daarvoor ingediend moeten worden, kun je meestal vlot terugvinden op de website van je mutualiteit. Breng die gerust mee, dan kunnen wij dit volledig en waarheidsgetrouw invullen.

Beroepsgeheim

Als (erkend) psycholoog ben ik strikt gebonden aan mijn beroepsgeheim vanuit mijn professie. Dat betekent dat ik alle informatie die ik in onze gesprekken verneem of via andere kanalen met mij wordt gedeeld, strikt vertrouwelijk behandel en niet zonder jouw toestemming met iemand deel.

Uitzondering hierop is echter wanneer jouw eigen veiligheid of die van anderen in gevaar zou zijn. Dan meen ik dat het mijn plicht is om het welzijn van jou en anderen te beschermen en kan (en mag) ik mijn beroepsgeheim hierin doorbreken, op een professionele manier.

Binnen een relatietherapie, wanneer koppelgesprekken afgewisseld worden met individuele gesprekken, maak ik met jullie de afspraak dat alle informatie uit de individuele gesprekken verondersteld wordt gedeeld te mogen worden met beide. Dit omdat beroepsgeheim in de strikte zin mijn therapeutische werkrelatie als relatietherapeut op dat moment onder druk zet. Indien ik informatie verzamel die geheim dient gehouden te worden voor de andere partner, kan ik de vrijheid als relatietherapeut niet behouden en is bijgevolg een correcte en authentiek werkzame koppeltherapie niet mogelijk. Hierbij hanteer ik dus beroepsgeheim op koppelniveau i.p.v. individueel niveau. Indien dit vragen oproept, is er uiteraard altijd de mogelijkheid dat we dit samen bespreken.

Soms kan het echter beter werkbaar zijn wanneer ik als hulpverlener met andere hulpverleners, bv je huisarts, kan overleggen en bekijken hoe we de zorg optimaal kunnen afstemmen op elkaar. In dit geval vraag ik steeds jouw toestemming hiertoe (zie ook intakeformulier). Ditzelfde geldt ook bij een eventuele doorverwijzing. Weet dat je steeds de mogelijkheid hebt om over de informatie die hierin wordt uitgewisseld, op de hoogte gebracht te worden.

Conform de wetgeving houd ik ook een elektronisch patiëntendossier bij, waarin algemene gegevens worden bewaard, alsook een weergave van de gesprekken. Deze informatie is afgeschermd en dus niet ter inzage voor anderen. Binnen de samenwerking met de conventie, worden enkel praktische gegevens (rijksregisternummer, mutualiteitsgegevens, leeftijd en postcode) gedeeld. Dit om de terugkoppeling omtrent de werking te voorzien.

Alle informatie wat betreft het beroepsgeheim als erkend psycholoog, kun je terugvinden op de website van de Psychologencommissie.

Al deze informatie overloop ik ook kort met jou in ons eerste gesprek. Ik ga er bij de verdere begeleiding dan van uit dat ik je hiermee voldoende heb ingelicht over het bewaren van jouw persoonlijke gegevens en dat jij mij hiervoor de toestemming geeft. Mochten er echter nog onduidelijkheden zijn, kun je mij daar uiteraard steeds over aanspreken.

Enkele links
Informatieve websites rond perinatale zorg  
Collega’s psychologen/psychotherapeuten 
 • Collega psychologe- (client-centered) psychotherapeute Annelore Maes begeleidt mensen met stress, psychosomatische klachten, identiteits- en zingevingsvragen in haar praktijk Broos (regio Oostkamp en Brugge) 
 • Collega psychologe-(psychoanalytisch) psychotherapeute Kim Strubbe begeleidt mensen met chronische pijnklachten en trauma in haar praktijk De Verankering (Sint-Andries) 
 • Collega psychologe- (experiëntieel client-centered) psychotherapeute en traumasensitieve yogadocente Tineke Delvaux begeleidt adolescenten en (jong)volwassenen in haar praktijk Circumflexx (Sint-Michiels) 
 • Collega psychologe-perinataal therapeute Lauren Demuynck begeleidt individuen en koppels in een perinatale traject in haar praktijk Samen: Ruimte voor verbinding (Kortrijk)  
 • Collega’s uit groepspraktijk De Puzzel hebben een uitgebreid aanbod voor cliënten en professionelen en voorzien in individuele- en groepssessies o.a. rond rouw en verlies, positive discipline, hoogbegaafdheid. 

Alle informatie omtrent eerstelijnspsychologische zorg (geconventioneerde psychologen)  

 Alle andere erkende psychologen vind je hier  

Voor dringende zorg o.w.v. acute nood, kun je terecht bij onderstaande instanties 

In kader van actieve zwangerschapsbeëindiging kun je terecht in het abortuscentrum Luna 

Voor alle acute hulp rond zelfmoord(gedachten) is Zelfmoordlijn 1813 permanent bereikbaar 

Dagelijks is ook Tele-Onthaal te bereiken 

De spoedafdeling van het AZ Sint-Jan heeft ook een Eenheid Psychiatrische Spoed Interventie (EPSI) voor dringende psychiatrische zorg