Skip to main content

TIJDELIJK GEEN OPSTART MOGELIJK

Momenteel is er geen mogelijkheid om op korte tijd een consultatietraject op te starten. Mijn excuses hiervoor.

Indien je graag gecontacteerd wordt van zodra er ruimte vrij komt, mag je mij steeds vrijblijvend een mail/aanmelding sturen. Omdat ik graag voor elke vraag de nodige tijd neem, is het echter moeilijk te voorspellen wanneer een opstart mogelijk is.

Dank je voor het begrip!

Eline

Uw privacy

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. De eigenaar van deze website stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikels behoren volledig toe aan de respectievelijke auteurs. Deze website bevat links naar andere sites, die niet onder de zeggenschap van de eigenaar van deze website vallen. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar via links wordt verwezen. De eigenaar van deze website verstrekt deze links alleen voor uw comfort. Het opnemen van een link impliceert derhalve geen goedkeuring van de gekoppelde site door de eigenaar van deze website.

Alle teksten op deze site zijn intellectueel eigendom van Praktijk NIDO.

Bescherming van uw gegevens

  1. Uw gegevens zijn belangrijk en worden door ons met de grootste zorg behandeld. Wij volgen de richtlijnen van GDPR of algemene verordening gegevensbescherming.
  2. U wordt gevraagd uw gegevens zelf in te vullen. Deze zijn nodig voor het goed functioneren van de website. Dit is voornamelijk van toepassing bij het inschrijven in de trainingen.
  3. Uw gegevens worden bijgehouden op een beveiligde server waar enkel medewerkers van Praktijk NIDO toegang tot hebben.
  4. U kunt uw gegevens altijd verwijderen of laten verwijderen, u kan hier contact met ons voor opnemen.
  5. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van deze website. Zij worden NIET doorgegeven, verspreid, verkocht of weggegeven aan derden.
  6. De website met al uw gegevens staat op een beschermde server die enkel toegankelijk is door de medewerkers van Praktijk NIDO. Indien er een datalek zou gebeuren door bvb een hacking van de server wordt deze binnen de 72 h gemeld aan de overheidsinstantie en wordt al het nodige gedaan om het probleem te herstellen. Ook wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
  7. Op dit moment gebruikt de site GEEN actieve tracking-cookies.